Діяльність науково технічних рад

Дата
Порядок денний НТР 30 листопада 2021 р.
Склад ради

ПЕТРАЩУК Ярослав Васильович

ГОЛИНСЬКИЙ Ярослав Іванович

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Микола Васильович

КУЗНЄЦОВ Роман Ігорович

БРУСАК Віталій Пилипович

ЗАМОРОКА Віталій Богданович

КИСЕЛЮК Олександр Богданович

КЛІМУК Юлія Василівна

МИЛЕНЬКА Мирослава Миронівна

ПИСКЛИНЕЦЬ Ігор Дмитрович

ПРОЦЬ Богдан Григорович

РІЗНИЧУК Надія Іванівна

СЛОБОДЯН Олена Миколаївна

ТРЕТЯК Платон Романович

ШПАРИК Віктор Юрійович

ШПАКІВСЬКА Ірина Миронівна

Питання до розгляду НТР:
 • Підсумки адміністративної діяльності заповідника за 11 місяців 2021 р. (доповідач – директор Петращук Я.В.). 1.1 Фінансово-економічна діяльність. 1.2 Виконання рішень І засідання НТР у 2021 році.
 • Про стан природоохоронного режиму на території заповідника за 11 місяців 2021 р. (доповідач – заступник директора - головний природознавець Голинський Я.І.).
 • Звіт науково-дослідного відділу за 11 місяців 2021 року. 3.1. Інформація про проведення польових досліджень за програмою Літопису природи (доповідач – н.с. Кузнєцов Р.І.). 3.2. Звіт про проведення досліджень ксилотрофних базидієвих грибів гірської частини басейну річки Бистриці Надвірнянської в межах природного заповідника «Горгани» (доповідач – аспірант Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного Богославець О.М). 3.3. Розробка інформаційної системи фонового моніторингу екосистем природного заповідника «Горгани» (доповідач – с.н.с. Николайчук Я.М.).
 • Інформація про виконану екологічну освітньо-виховну роботу (доповідач – провідний фахівець сектору екологічного-освітньої роботи Савчук О.М.).
 • Про погодження планів заходів з наукової та науково-технічної діяльності, екологічної освітньої-виховної роботи, плану засідань НТР на 2022 р. (доповідач – директор Петращук Я.В.).
 • Про погодження проекту лімітів на використання природних ресурсів на 2022 рік (доповідач – заступник директора-головний природознавець Голинський Я.І.).
 • Наукове кураторство.
 • Погодження нового складу Науково-технічної ради заповідника.
 • Різне. 9.1. Виконання Резолюції Міжнародної науково-практичної конференції «Основні проблеми і тенденції розвитку природоохоронних територій в Українських Карпатах», присвяченої 25-й річниці з Дня створення природного заповідника «Горгани» (доповідач – с.н.с. Міскевич У.Д.). 9.2. Питання присвоєння природному заповіднику «Горгани» імені Юрія Юркевича. 9.3. Перелік заходів по ДП «Надвірнянський лісгосп» на 2022 рік.
Дата
Порядок денний НТР 2021 р. травень
Склад ради

ПЕТРАЩУК Ярослав Васильович

ГОЛИНСЬКИЙ Ярослав Іванович

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Микола Васильович

КУЗНЄЦОВ Роман Ігорович

БРУСАК Віталій Пилипович

ВІТЕР Роман Михайлович

ДАНИЛИК Іван Миколайович

ЗАМОРОКА Андрій Михайлович

КИСЕЛЮК Олександр Іванович

КЛІМУК Юлія Василівна

МАТВЄЄВ Сергій Ростиславович

МИЛЕНЬКА Мирослава Миронівна

ПИСКЛИНЕЦЬ Ігор Дмитрович

ПРОЦЬ Богдан Григорович

РІЗНИЧУК Надія Іванівна

СЛОБОДЯН Олена Миколаївна

ТРЕТЯК Платон Романович

ШПАКІВСЬКА Ірина Миронівна

ШПАРИК Віктор Юрійович

ШПІЛЬЧАК Мирон Богданович

ЮСИП Степан Володимирович

Питання до розгляду НТР:
 • Про стан підготовки до проведення польових робіт по програмі Літопису природи (доповідач – директор Петращук Я.В.).
 • Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів природно-заповідного фонду на 2021 рік по ДП «Надвірнянський лісгосп» (доповідач – лісничий Надвірнянського лісництва Міщук Б.М.).
Дата
Порядок денний НТР 2020 р. грудень
Склад ради

ПЕТРАЩУК Ярослав Васильович

ГОЛИНСЬКИЙ Ярослав Іванович

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Микола Васильович

КУЗНЄЦОВ Роман Ігорович

БРУСАК Віталій Пилипович

ВІТЕР Роман Михайлович

ДАНИЛИК Іван Миколайович

ЗАМОРОКА Андрій Михайлович

КИСЕЛЮК Олександр Іванович

КЛІМУК Юлія Василівна

МАТВЄЄВ Сергій Ростиславович

МИЛЕНЬКА Мирослава Миронівна

ПИСКЛИНЕЦЬ Ігор Дмитрович

ПРОЦЬ Богдан Григорович

РІЗНИЧУК Надія Іванівна

СЛОБОДЯН Олена Миколаївна

ТРЕТЯК Платон Романович

ШПАКІВСЬКА Ірина Миронівна

ШПАРИК Віктор Юрійович

ШПІЛЬЧАК Мирон Богданович

ЮСИП Степан Володимирович

Питання до розгляду НТР:
 • Підсумки фінансово-економічної діяльності заповідника за 11 місяців 2020 р. (доповідач – директор Петращук Я.В.).
 • Про стан природоохоронного режиму на території заповідника за 11 місяців 2020 р. (доповідач – заступник директора - головний природознавець Голинський Я.І.).
 • Інформація про результати польових досліджень по програмі Літопису природи за 11 місяців 2020 рік (доповідачі – н.с. Кузнєцов Р.І., с.н.с Слободян О.М.).
 • Інформація про еколого-освітню роботу за 2020 рік (доповідач – завідувачка сектору еколого-освітньої роботи Кравчук Л.П.).
 • Про погодження планів науково-технічних заходів, заходів з еколого-освітньої роботи та плану засідань НТР на 2021 рік (доповідачі – н.с. Кузнєцов Р.І., завідувачка сектору еколого-освітньої роботи Кравчук Л.П.).
 • Розгляд пропозицій до Положення про охоронну зону природного заповідника «Горгани» (доповідач – заступник директора - головний природознавець Голинський Я.І.).
 • Створення Координаційної (консультативної) ради природного заповідника «Горгани» для узгодження питань і розробки рекомендацій пов’язаних з вирішенням конфліктних ситуацій екологічного характеру в районі розташування заповідника (доповідач – заступник директора - головний природознавець Голинський Я.І.).
 • Розробка концепції розширення території природного заповідника «Горгани» (доповідач – директор Петращук Я.В.).
 • Питання необхідності проведення біотехнічних заходів (облаштування годівниць, солонців, штучних гніздівель Постанова КМУ від 17.09.1996 р. № 1147 (63)) (доповідач – заступник директора - головний природознавець Голинський Я.І.).
 • Звіт про виконання Проекту організації території природного заповідника «Горгани» (доповідачі: заступник директора - головний природознавець Голинський Я.І., директор Петращук Я.В.).
 • Розгляд попереднього переліку видів, за якими проводитимуться моніторингові дослідження (доповідач – н.с. Кузнєцов Р.І.)