Флора

Флора природного заповідника "Горгани"

Рослини

Потрапити до нашого заповідника – це немов опинитися на сторінках Червоної книги. Адже п’ята частина усіх "червонокнижних" рослин, які збереглися в Українських Карпатах, зростає саме у нашому заповіднику. Це 34 види вищих судинних рослин, занесених до Червоної книги України (2009). Також 39 видів рослин, які підлягають охороні на регіональному рівні. Серед них значна частка є ендеміками (видами, поширеними на незначних територіях). Це жовтець карпатський (Ranunculus carpaticus Holub), перестріч скельний (Melampyrum saxosum Baumg.), чебрець черговолистий (Thymus alternans Klok), фітеума чотирироздільна (Phyteuma tetramerum L.) тощо.

Зростають у заповіднику і рослини-релікти – представники флори давніх геологічних епох. Серед них: зелениця альпійська (Diphasiastrum alpinum (L.) Holub), міхурниця судетська (Cystopteris sudetica A. Br. et Midle), відкасник безстебловий (Carlina acaulis L.) та інші.

Природний заповідник "Горгани" відіграє важливу роль у збереженні рідкісних та зникаючих видів флори. На його території є види, занесені до природоохоронних списків різного рівня – міжнародних, національних і регіональних. На території заповідника ростуть 2 види, внесені до Резолюції № 4 Конвенції про збереження дикої фауни і флори та природних середовищ існування в Європі; 1 вид – занесений до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів; 16 видів – до додатків Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що є під загрозою зникнення (СІТЕС).

Ліси і праліси

Понад 85 % площі заповідника займає лісова рослинність. У її складі панують хвойні ліси, а широколистяні займають лише приблизно 1 % площ. Найбільші масиви заповідника займають ліси з переважанням смереки (Picea abies) - 89,1%. Деревостани сосни гірської (Pinus mugo) - 7,3%, сосни кедрової європейської (Pinus cembra) - 1,8%, ялиці білої (Abies alba), бука лісового (Fagus sylvatica) і інших порід охоплюють 1,8% покритої лісом площі. Найпоширенішими є смереково- ялицеві (2377,9 га) та буково-ялицево-смерекові (1196,3 га) деревостани. Тут зафіксовані найвищі в Українських Карпатах дерева бука, ялиці і смереки, у пралісах вони досягають висоти 53 м. і діаметра понад 160 см., кедра - 34 м. і діаметра 108 см.

У Горганах краще, ніж де-небудь в Українських Карпатах, збереглися праліси, які відрізняються високою стійкістю і стабільністю. Праліси – достатньо великі лісові екосистеми (угруповання), які виникли і розвиваються природним шляхом під впливом лише природних стихій та явищ і пройшли повний цикл розвитку без будь-якого втручання людини. У пралісах дерева ростуть до своєї природної вікової межі, а це кілька сотень років. Для буково-ялицево-смерекових, ялицево-букових й смерекових пралісів віковий етап триває 350-400 років, чистих букових - 230-260 років, а кедрово-смерекових - близько 300 років. Загалом всі праліси охоплюють площу 2112, 2 га.

Сосна кедрова європейська (Pinus cembra), що є символом заповідника - релікт раннього голоцену. Обліковано 2300 дерев кедра, які ростуть на кам`яних розсипах, піднімаються на Довбушанці аж до відмітки 1730 м. над рівнем моря. Пралісові екосистеми за участю кедра охороняються як реліктові. Кедр підтримує верхню межу лісу і придатний для заліснення кам`яних розсипищ - греготів.

Мохи

На території природного заповідника "Горгани" виявлено 36 видів мохоподібних різних категорій рідкісності: 2 види – занесені до Червоної книги європейських мохоподібних, 10 видів – рідкісні для України та 24 види – рідкісні для Карпат. Загалом бріофлора тут налічує 231 вид мохоподібних з двох відділів: печіночники (Hepatophyta) та мохи (Bryophyta).
Кам`яні поля - греготи густо вкриті товстим багатокольоровим “килимом” мохів, серед яких багато рідкісних: Cephalozia ambigua, Scapania mucronata, S. parvifolia, Splachnum ampllaceum.

Ліани

На території заповідника зростає і 1 представник ліан – Ломиніс альпійський (Atragene alpina Mill.). Він може виростати до 3 метрів заввишки. Має велике шкірясте листя та сині квіти з білою серединою на довгих стеблах. Цвіте в серпні.
Загалом рослинний світ природного заповідника "Горгани" налічує 473 вид вищих судинних рослин, об’єднаних у 270 родів та 79 родин.

Червона книга України

Рослини-релікти – представники флори давніх геологічних епох