Наука

Наука

Ми провадимо науково-дослідницьку діяльність. На території заповідника:

- проводимо фундаментальні та прикладні наукові дослідження;

-  ведемо "Літопис природи";

- проводимо систематичні спостереження (моніторинг) за станом та динамікою природних комплексів та об’єктів, екосистем та клімату;

- інвентаризуємо об’єкти флори та фауни, рослинних угруповань, природних середовищ (оселищ) та ландшафтного різноманіття тощо;

- розробляємо  наукові  рекомендацій (програми, плани дій) щодо збереження і відтворення рідкісних і таких, що  під загрозою зникнення, видів рослин  і тварин, занесених до Червоної книги України, до регіональних та міжнародних охоронних списків; збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, запобігання проникненню чужорідних видів рослин і тварин, які загрожують екосистемам, середовищам існування або видам, щодо контролю або усунення таких чужорідних видів;

- готуємо наукові матеріали та рекомендації, необхідні для провадження екологічної освітньо-виховної роботи та інших видів діяльності установи;

-   створюємо  та ведемо наукові фонди, бази даних, інформаційні системи;

- проводимо первинний облік кадастрових відомостей щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду.