ЮНЕСКО

Природний заповідник «Горгани» створено Указом Президента України від 12.09.1996 року на території Бистрицької та Зеленської сільських рад Надвірнянського району. Площа заповідника становить 5344,2 га.
Територія заповідника розташована в гірському масиві Довбушанських Ґорґан у межах висот від 690 до 1754 м над рівнем моря. Найвищі вершини – г. Довбушанка (1754 м. н.р.м.) і Ведмежик (1736 м. н.р.м.).
Всі частини схилів і гребені хребтів вкриті кам’яними розсипами – «ґреґотами». Вони займають 6,4% заповідної території і є невід’ємною складовою ландшафту. Кам’яні розсипи покриті зверху накипними лишайниками, які надають їм переважно зеленувато-жовтого забарвлення.
Понад 90 % території заповідника вкрито лісами, з яких 70 % – природні деревостани, непорушені діяльністю людини. У заповіднику охороняється 923 га пралісів, з них 753,48 га занесені до природного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи».
Найбільшим скарбом заповідника є праліси релікту ранньоголоценового періоду – сосни кедрової європейської. Збереження цих унікальних фітоценозів – одне з найважливіших завдань заповідника.
У заповіднику росте 704 види вищих рослин, з яких 34 занесені до Червоної книги України; зареєстровано 922 види грибів та 254 види лишайників, з них до Червоної книги України включено 11 видів мікобіоти, 4 види ліхенобіоти.
Територія заповідника забезпечує необхідні умови для існування 218 видів хребетних та 1173 – безхребетних. До Червоної книги України занесено 62 види фауни.
Відвідування території заповідника заборонено відповідно до ст. 16 Закону України «Про природно-заповідний фонд України».