Діяльність науково технічних рад

Дата
Порядок денний НТР 2020 р. грудень
Склад ради

ПЕТРАЩУК Ярослав Васильович

ГОЛИНСЬКИЙ Ярослав Іванович

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Микола Васильович

КУЗНЄЦОВ Роман Ігорович

БРУСАК Віталій Пилипович

ВІТЕР Роман Михайлович

ДАНИЛИК Іван Миколайович

ЗАМОРОКА Андрій Михайлович

КИСЕЛЮК Олександр Іванович

КЛІМУК Юлія Василівна

МАТВЄЄВ Сергій Ростиславович

МИЛЕНЬКА Мирослава Миронівна

ПИСКЛИНЕЦЬ Ігор Дмитрович

ПРОЦЬ Богдан Григорович

РІЗНИЧУК Надія Іванівна

СЛОБОДЯН Олена Миколаївна

ТРЕТЯК Платон Романович

ШПАКІВСЬКА Ірина Миронівна

ШПАРИК Віктор Юрійович

ШПІЛЬЧАК Мирон Богданович

ЮСИП Степан Володимирович

Питання до розгляду НТР:
 • Підсумки фінансово-економічної діяльності заповідника за 11 місяців 2020 р. (доповідач – директор Петращук Я.В.).
 • Про стан природоохоронного режиму на території заповідника за 11 місяців 2020 р. (доповідач – заступник директора - головний природознавець Голинський Я.І.).
 • Інформація про результати польових досліджень по програмі Літопису природи за 11 місяців 2020 рік (доповідачі – н.с. Кузнєцов Р.І., с.н.с Слободян О.М.).
 • Інформація про еколого-освітню роботу за 2020 рік (доповідач – завідувачка сектору еколого-освітньої роботи Кравчук Л.П.).
 • Про погодження планів науково-технічних заходів, заходів з еколого-освітньої роботи та плану засідань НТР на 2021 рік (доповідачі – н.с. Кузнєцов Р.І., завідувачка сектору еколого-освітньої роботи Кравчук Л.П.).
 • Розгляд пропозицій до Положення про охоронну зону природного заповідника «Горгани» (доповідач – заступник директора - головний природознавець Голинський Я.І.).
 • Створення Координаційної (консультативної) ради природного заповідника «Горгани» для узгодження питань і розробки рекомендацій пов’язаних з вирішенням конфліктних ситуацій екологічного характеру в районі розташування заповідника (доповідач – заступник директора - головний природознавець Голинський Я.І.).
 • Розробка концепції розширення території природного заповідника «Горгани» (доповідач – директор Петращук Я.В.).
 • Питання необхідності проведення біотехнічних заходів (облаштування годівниць, солонців, штучних гніздівель Постанова КМУ від 17.09.1996 р. № 1147 (63)) (доповідач – заступник директора - головний природознавець Голинський Я.І.).
 • Звіт про виконання Проекту організації території природного заповідника «Горгани» (доповідачі: заступник директора - головний природознавець Голинський Я.І., директор Петращук Я.В.).
 • Розгляд попереднього переліку видів, за якими проводитимуться моніторингові дослідження (доповідач – н.с. Кузнєцов Р.І.)