Обговорення освітньої програми

Працівники науково-дослідного відділу та сектору еколого-освітнього роботи природного заповідника "Горгани" взяли участь в обговоренні освітньо-професійної програми спеціальності 101 "Екологія" ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування".
Під час зустрічі було обговорено особливості викладання предмету "Заповідна справа" та інших навчальний дисциплін, які сприятимуть якісній фаховій підготовці майбутніх техніків-лаборантів. Накреслено "дорожню карту" майбутньої співпраці з зацікавленими сторонами, серед яких природний заповідник "Горгани".