Що ми тут охороняємо

Що ми тут охороняємо

Заповідник “Горгани” є еталоном недоторканої природи Українських Карпат. Це єдиний в Українських Карпатах природоохоронний об’єкт IUCN (Міжнародний союз охорони природи) категорії Ia (Природний заповідник суворого режиму).Тобто це територія, доступна лише  для наукових досліджень та екологічного моніторингу.

На більшій частині  території заповідника лісова рослинність збереглася в непорушеному стані. Загалом у  Горганах краще|, ніж будь-де в Українських Карпатах збереглися природні ліси, які відрізняються високою стійкістю і стабільністю. З усіх лісів заповідника 68% – природні, тобто старовікові і праліси.  В Європі, за даними Всесвітнього фонду природи (WWF) – незалежної природоохоронної організації, що має понад 5 млн працівників та добровольців по всьому світі, тільки 2-3% лісових земель континенту можуть бути класифіковані як природні. Вони поступово зникають внаслідок нерозумної діяльності людини.

Горганські праліси зростають у важкодоступній частині Карпат, тут не засівають полів, не випасають худоби. Природні ліси розвиваються при мінімальному людському впливі.  Тому завдання заповідника – зберегти унікальні природні комплекси та об’єкти Скибових Горган такими ж недоторканими. Заповідник  охоплює безперервним масивом три кліматичні зони і п’ять вертикальних ступенів пралісової, реліктової і ендемічної рослинності, біотопів і популяцій тваринного світу.

Серед пріоритетів заповідника – збереження єдиного у Європі та світі масиву пралісу релікту ранньоголоценового періоду – сосни кедрової європейської (Pinus cembra). На території заповідника є також осередки букових та буково-ялицево-смерекових пралісів і старовікових лісів. У 2017 році букові праліси природного заповідника “Горгани” площею 753,48 га були включені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Під охороною на території заповідника перебувають  34 видів судинних рослин і 56 видів хребетних тварин, що занесені до Червоної книги України (2009). А також   7 синтаксонів (угруповань рослин), занесених до “Зеленої книги України” (2009).

Відвідувати заповідник дозволено лише  з науковою метою. Водночас ми запрошуємо туристів відвідати нашу екостежку, щоб дізнатися більше про красу і природу Горган.