Фенологічні спостереження за ранньоквітучими рослинами

Гірські вершини заповідника досі вкриті снігом, а от у низинних частинах спостерігаються ознаки весни.

Плюсові позначки термометра зумовили активний ріст та бутонізацію типових весняних рослин:
- підсніжника звичайного;
- біолоцвіту весняного;
- шафрану Гейфелевого;
- кремени білої;
- ліщини звичайної;
- верби.

Систематичний контроль за фенологічними фазами біологічних явищ має важливе значення в природоохоронній діяльності, адже допомагає зрозуміти закономірності та взаємозв’язки, що відбуваються у живій природі.