Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ
Природний заповідник «Горгани» (78400, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м. Надвірна, вул. Комарова, 7д, е-mail: [email protected], офіційний веб-сайт природного заповідника «Горгани»: https://gorgany-zapovidnyk.in.ua/
оголошує конкурс на заміщення вакантних наукових посад

Заступник директора з наукової роботи-завідувач науково-дослідного відділу

Вимоги до кандидатів:

  • повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Вчений ступінь кандидата наук за відповідною спеціалізацією і стаж наукової та організаційної роботи не менше 3 років. Наявність наукових праць.

Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (дві вакантні посади)

Вимоги до кандидатів:

  • повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність праць з відповідного напряму наукової діяльності або авторських свідоцтв на винаходи. Стаж роботи за професією наукового співробітника не менше 2 років. За наявністю наукового ступеня або вченого звання – без вимог до стажу роботи.

Перелік необхідних документів:
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи:
1) письмова заява на ім’я директора природного заповідника «Горгани» про участь у конкурсі, написану власноруч;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (встановленого зразка);
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка або тимчасового посвідчення (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (за наявності);
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у природному заповіднику «Горгани», подають лише заяву про участь у конкурсі. У разі подання документів, визначених підпунктами 1-8, на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).
Додатково кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.
Строк прийняття заяв та документів: до 11 лютого 2022 року включно.
Адреса прийняття документів
1. Особисто: фахівцю з кадрів І категорії природного заповідника «Горгани»: (м. Надвірна, вул. Комарова, 7д, моб. тел. +380978921441).
2. Поштові відправлення: 78400, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м. Надвірна, вул. Комарова, 7д, е-mail: [email protected].
Уповноважена особа для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу: Іванків Ірина Миколаївна - фахівець з кадрів І категорії природного заповідника «Горгани».