Міжнародна конференція молодих учених “Актуальні проблеми ботаніки та екології”

Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу Остап Богославець взяв участь у Міжнародній конференції молодих учених "Актуальні проблеми ботаніки та екології", організованій Радою молодих вчених Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ сумісно з Прикарпатським Національним Університетом ім. В. Стефаника, що пройшла у м. Івано-Франківськ 27-29 вересня.
У своїй доповіді науковець представив попередні результати багаторічних досліджень поширення однієї з найбільш впізнаваних родин дереворуйнівних грибів - гіменохетових, у гірських лісах Надвірнянщини.
З цією родиною добре знайомий кожен досвідчений садівник - на старих пошкоджених яблунях доволі часто можна зустріти плодові тіла інонота щетиносто-волосистого (Inonotus hispidus), жовтогарячі та волохаті. А на старих сливах чи аличі можна побачити сірі копитоподібні плодові тіла трутовика сливового (Phellinus pomaceus).
Наш заповідник охороняє найкраще збережені праліси регіону, тому не дивно, що на його території вдалось зареєструвати ряд рідкісних видів. Серед них, зокрема, фелопіл чорнолінійний (Phellopilus nigrolimitatus), зареєстрований у пралісах урочища "Джурджі" цього літа. В Україні гриб раніше був відомий лише з території Карпатського біосферного заповідника та його найближчих околиць. Таким чином, йдеться про виявлення першого локалітету цього виду на північно-східному макросхилі Українських Карпат.
Серед інших цікавих знахідок, дослідник згадав про дереворуйнівні гриби кедрових пралісів Ґорґан - трутовик сіро-жовтий (Phellinus viticola) та тубулікриніс глебовидний (Tubulicrinis glebulosus). Ці види в Україні зареєстровані лише кілька разів, тому ці знахідки є надзвичайно цінними.