Індикатор природних ялинових лісів

Цистостереум Мюррея (Cystostereum murrayi), донедавна був відомий в Україні за кількома знахідками на Закарпатті та Львівщині. Плодові тіла цього гриба формують розпростерті плодові тіла на мертвій хвойній деревині, іноді утворюючи невеликі шапинки.

Плодові тіла цього виду мають світлу спороносну поверхню з дрібними тріщинами. Якщо зробити тонкий зріз цієї поверхні і подивитись на нього під мікроскопом, можна помітити чисельні витягнуто-яйцеподібні стерильні утворення - цистиди. Саме через них цей організм отримав свою назву.  Деякі автори вказують також на наявність кокосового запаху в молодих плодових тіл.

Цистостереум Мюррея вважається індикатором природних ялинових лісів.

Трапляється цистостереум і у нашому заповіднику. Нам пощастило знайти його плодові тіла у трьох найхарактерніших для "Горган" біотопах: високогірних ялинових лісах на бідних і багатих ґрунтах, а також у кедрових лісах.